Hnatka

15 tekstów – auto­rem jest Hnat­ka.

"Niena­widzę wszys­tkiego co do­tyczy ciebie, więc dlacze­go cię kocham?" 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2013, 19:30

Cho­ciaż nie mam skrzy­deł, chcę nau­czyć się latać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 lutego 2013, 23:22

To tyl­ko chwi­le, pozwólmy im odejść. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 stycznia 2013, 19:51

Dni są dla mnie je­dynie kar­tka­mi w ka­len­darzu, na których zmieniają się tyl­ko cyfry. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2013, 11:50

Jeżeli nie mogę ufać włas­nym uczu­ciom to co mi pozostało? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 stycznia 2013, 14:08

muszę zdać so­bie sprawę, że życie to zabawa
nie mogę brać na se­rio wszys­tkiego co mnie otacza.
każdy z nas nie może docze­kać się rana
budząc się ze snu, który jest za piękny dla świata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2013, 16:22

Nad­chodzi świt i wszys­tko co było dob­re roz­pa­da się na mi­liony kawałeczków. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2013, 23:32

Uci­nają nam skrzydła, kiedy jeszcze uczy­my się latać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 stycznia 2013, 00:58

Każdy z nas jest Ika­rem, który go­niąc za swoimi marze­niami, niszczy się. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 stycznia 2013, 18:39

Pomiędzy

Krzyk uwięziony w krtani,
niemy niczym łabędź.
Po­moc niezbędna do dal­sze­go życia,
a raczej jej bo­les­ny brak.
Życie, które mogło toczyć się dalej,
gdy­by tyl­ko ktoś się rozejrzał.

Pa­miętam dos­ko­nale dzień,
w którym uciekło mi
szczęście.
Uciekło jak gdy­by prze­kona­ne
mej odmienności,
prze­cież tak cichej.

Pa­miętam dos­ko­nale noc,
kiedy mo­je całe cier­pienie zebrało
się w siłę.
Cier­pienie, które nie wiedziało,
że mogło się skończyć.

Wszys­tko mogło się skończyć.
Gdy­by tyl­ko niedob­ry Bóg zechciał
zab­rać mo­je cier­pienie. " 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 stycznia 2013, 19:52

Hnatka

Hnatka

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność